Croeso i Ourbobby.com – ein hardal, ein heddlu, ein llais

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd yn Heddlu De Cymru

OurBobby.com Hafan

Morriston Area

Inspector
Tony Meyrick

Fi yw’r Arolygydd Sector sy’n gyfrifol am blismona ardal Treforys a Chlydach. Fy nod yw lleihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, hefyd i dargedu’r unigolion hynny sy’n achosi dioddefaint o fewn ein cymunedau. Yn Nhreforys a Chlydach rydym wedi datblygu perthynas weithio ardderchog gyda phartneriaethau aml-asiantaeth. Byddwn yn parhau i adeiladu ar y bartneriaeth hon er mwyn gwella a chynnal ansawdd bywyd pob un sy’n byw, gweithio ac ymweld â’r ardal. Fe fyddwn i’n annog holl aelodau’r gymuned i fynychu cyfarfodydd PACT a hysbysebir yn lleol. Yno bydd swyddogion lleol yn gwrando ar eich anghenion a’ch pryderon ac yn ymateb iddynt.

Morriston Area

Pa ardal mae awdurdod Morristonyn ei chwmpasu?
this content will be updated shortly

Chwiliwch am eich cymdogaeth (Ward) mewn Morriston
Rhowch eich cod post neu dref

Dod o hyd i'ch cymdogaeth (Ward) yn y rhestr isod

 
Link to home page