Croeso i Ourbobby.com – ein hardal, ein heddlu, ein llais

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd yn Heddlu De Cymru

OurBobby.com Hafan

Bridgend Area

Inspector
Arolygydd Paul Tinkler

Fi yw Arolygydd Sector Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n cynnwys wardiau Bracla, Bryntirion, Cefn Glas, Coety, Llangrallo, Felindre, Hendre, y Llidiart, Morfa, y Castell Newydd, yr Hengastell, Pendre a Phenprysg.

Mae'r dull plismona ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn un traddodiadol, gdya thimau swyddogion cymdogaeth wedi’u lleoli ym mhob ward.  O'r fan hon gall y cyhoedd gael mynediad uniongyrchol i gymorth gan yr Heddlu.  Mae pob tîm yn cynnwys rhingyll, cwnstabliaid a swyddogion cymorth cymunedol yr Heddlu.  Gall cymunedau siarad â swyddogion er mwyn cael cyngor, gwybodaeth neu er mwyn trafod unrhyw bryderon sydd ganddynt.

Os hoffech siarad â’ch swyddog lleol, ewch i dudalen we eich ward neu ewch i’ch cyfarfod Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd (PACT) nesaf.  Gellir dod o hyd i fanylion pob cyfarfod PACT ar dudalennau gwe y ward.

Bridgend Area

Pa ardal mae awdurdod Bridgendyn ei chwmpasu?

Chwiliwch am eich cymdogaeth (Ward) mewn Bridgend
Rhowch eich cod post neu dref

Dod o hyd i'ch cymdogaeth (Ward) yn y rhestr isod

 
Link to home page