Croeso i Ourbobby.com – ein hardal, ein heddlu, ein llais

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd yn Heddlu De Cymru

OurBobby.com Hafan

Porthcawl Area

Inspector
Arolygydd Paul Thomas

Fiw yw Arolygydd ardal Porthcawl, sy’n cynnwys wardiau Drenewydd yn Notais, Bae Rest, Dwyrain Porthcawl, Gorllewin Porthcawl, Notais, y Pîl, Cefn Cribwr a Chorneli.  Mae’r ardal yn dref glan môr fywiog boblogaidd, sy’n croesawu miloedd o dwristiaid ac ymwelwyr ar eu gwyliau neu daith diwrnod yn ystod misoedd yr haf a chyfnodau gwyliau ysgol eraill, yn ogystal ag atyniadau poblogaidd eraill drwy gydol y flwyddyn.

Mae dau Dîm Plismona Cymdogaeth penodol ym Mhorthcawl a’r Pîl.

Mae Timau Plismona Cymdogaeth Porthcawl yn patrolio’u hardaloedd priodol â brwdfrydedd ac ymroddiad.   Eu blaenoriaeth yw cysylltu â thrigolion ac ymwelwyr i’r gymuned er mwyn iddynt allu pennu a delio â phroblemau lleol sy’n effeithio ar ansawdd bywyd y cyhoedd.   Fel rhan o hyn mae’r ddau dîm yn gweithio gyda thrigolion i fynd i’r afael â phroblemau lleol a bennir drwy gyfarfodydd PACT.   Yn ogystal, cefnogir pob swyddog gan ‘Tîm Cymorth Cymdogaeth Porthcawl’.   Mae’r tîm hwn wedi’i ymrwymo i ddatrys problemau cymunedol parhaus er mwyn gallu datrys unrhyw broblemau hirdymor sy’n tarfu ar drigolion.

Ein prif flaenoriaeth yw diogelu cymunedau ardaloedd Porthcawl a’r Pîl er mwyn iddynt barhau yn llefydd diogel i fyw ac i weithio ynddynt, ac i ymweld â hwy, yn rhydd o droseddu, cyffuriau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Porthcawl Area

Pa ardal mae awdurdod Porthcawlyn ei chwmpasu?

Mae Porthcawl yn dref arfordirol rhwng Pen-y-bont ar Ogwr a Phort Talbot.   Mae ardal Porthcawl yn cynnwys canol y dref, Parc Gwyliau Bae Trecco ac ardaloedd cyfagos y Pîl, Corneli, Cefn Cribwr, Drenewydd yn Notais a Notais.

Chwiliwch am eich cymdogaeth (Ward) mewn Porthcawl
Rhowch eich cod post neu dref

Dod o hyd i'ch cymdogaeth (Ward) yn y rhestr isod

 
Link to home page