Croeso i Ourbobby.com – ein hardal, ein heddlu, ein llais

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd yn Heddlu De Cymru

OurBobby.com Hafan

Cathays Area

Inspector
Lyndon Jones

Helo, Lyndon Jones ydw i, fi yw eich arolygydd lleol ac rwy’n gyfrifol am y Rhath, Cathays, Tremorfa, Adamsdown a Sblot. Fe wnes i fwynhau’r pum mlynedd a dreuliais yma fel cwnstabl, felly dyw gweithio ar ran yr heddlu yn yr ardal hon ddim yn beth diarth i mi. Yr wyf yn gyfrifol am Dîm Plismona’r Gymdogaeth weithgar ac ymroddedig. Ein nod yw gwella ansawdd eich bywydau yn yr ardal hon. Mae gwybodaeth gan y Gymuned wedi bod yn hanfodol yn y gorffennol a gofynnaf i chi drafod â’ch heddlu lleol er mwyn sefydlu pa broblemau sy’n bwysig i chi. Ein bwriad yw ymgynghori yn eang a bydd eich presenoldeb yn eich cyfarfodydd Partneriaeth a Chymunedau Ynghyd (PACT) lleol yn rhoi cyfle i chi ddatgan eich barn i fy staff ac asiantaethau partner.    Fodd bynnag, os nad ydych chi’n hoff o fynychu cyfarfodydd neu’n methu a mynychu, peidiwch ag oedi i ffonio, ysgrifennu at neu alw heibio Gorsaf Heddlu’r Rhath sydd yn agored o 9am hyd at hanner nos bob dydd.

Cathays Area

Pa ardal mae awdurdod Cathaysyn ei chwmpasu?

Chwiliwch am eich cymdogaeth (Ward) mewn Cathays
Rhowch eich cod post neu dref

Dod o hyd i'ch cymdogaeth (Ward) yn y rhestr isod

 
Link to home page