Croeso i Ourbobby.com – ein hardal, ein heddlu, ein llais

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd yn Heddlu De Cymru

OurBobby.com Hafan

Awdurdod Lleol Bro Morgannwg

Commander

Helo,Fi yw Joe Ruddy T/Comander heddlu siroedd y Bro Morgannwg a Phen-y-bont ar Ogwr. Rwy'n falch iawn eich bod wedi cymryd yr amser i ymweld ag ‘ourbobby.com’ a bod gennych ddiddordeb byw yn y modd y gallwch chi helpu i wella ansawdd bywyd pob un sy’n byw yn yr ardal hon yn Ne Cymru, sydd mor falch ac mor gyfoethog o ran cymunedau. Mae’r wefan hon yn rhoi cyfle i chi ddylanwadau ar blismona yn eich ardal ac i gydweithio â ni er mwyn sicrhau bod y Sir yn parhau yn lle diogel i fyw, gweithio ac ymweld ag ef.

Fel tîm ymroddedig o swyddogion heddlu, staff heddlu a swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu, rydym am wrando ar eich barn a gwneud ein gorau glas i gynnig y gwasanaeth plismona rydych ei eisiau ac yn ei haeddu.

Awdurdod Lleol Bro Morgannwg

Pa ardal mae awdurdod lleol Awdurdod Lleol Abertawe yn ei gwmpasu?

 Awdurdod Lleol Bro Morgannwg

Chwiliwch am eich cymdogaeth (Ward) mewn Vale of Glamorgan
Rhowch eich cod post neu dref

Dod o hyd i'ch cymdogaeth (Ward) yn y rhestr isod

 
Link to home page