Croeso i Ourbobby.com – ein hardal, ein heddlu, ein llais

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd yn Heddlu De Cymru

OurBobby.com Hafan

Ynyshir

Os ydych am arbed amser yn dod o hyd i'ch ward cliciwch ar y botwm isod a'r tro nesaf y byddwch yn ymweld â'r wefan cliciwch y cysylltiad 'Ymweld â'm Ward' ar y dudalen hafan

Mae ward Ynyshir yn cwmpasu

Officer
Fi yw person cyswllt ward Ynyshir :
PCSO Donna Williams
Ffôn: 07805301087
E-bost: donna.williams2@south-wales.pnn.police.uk
Cyfeiriad: Porth Police Station Porth Street Porth CF39 9SB

Darperir rhifau ffôn symudol fel y gallwch siarad â'ch swyddog lleol am faterion lleol, nid ar gyfer riportio troseddau neu ddigwyddiadau. Defnyddiwch y rhifau ar ben y dudalen hon i hysbysu'r heddlu am droseddau a digwyddiadau. Parhewch i ddefnyddio rhif 999 mewn argyfwng.

Manylion y cyfarfod PACT nesaf..

Dyddiad:
10/03/2015
Venue:

Lleoliad:


[ Gweler manylion cyfarfodydd PACT ]

PACT Priorities

To view information on the priorities click the link. The current priorities are:

 1. Priority 1
  Materion Diogelwch y Ffyrdd
  Location:
 2. Priority 2
  Yfed dan oed neu aflonyddu gan ieuenctid cysylltiedig ag alcohol
  Location:
 3. Priority 3
  Sŵn
  Location:

[ Edrych Archifau Blaenoriaeth PACT ]

Beth yw cyfarfodydd PACT a beth yw blaenoriaethau PACT

Link to home page