Croeso i Ourbobby.com – ein hardal, ein heddlu, ein llais

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd yn Heddlu De Cymru

OurBobby.com Hafan

Cefn Glas

Os ydych am arbed amser yn dod o hyd i'ch ward cliciwch ar y botwm isod a'r tro nesaf y byddwch yn ymweld â'r wefan cliciwch y cysylltiad 'Ymweld â'm Ward' ar y dudalen hafan

Mae ward Cefn Glas yn cwmpasu

Officer
Fi yw person cyswllt ward Cefn Glas :
PCSO Sara Edwards
Ffôn: 07824 543203
E-bost: Sara.Edwards3@south-wales.pnn.police.uk


Darperir rhifau ffôn symudol fel y gallwch siarad â'ch swyddog lleol am faterion lleol, nid ar gyfer riportio troseddau neu ddigwyddiadau. Defnyddiwch y rhifau ar ben y dudalen hon i hysbysu'r heddlu am droseddau a digwyddiadau. Parhewch i ddefnyddio rhif 999 mewn argyfwng.

Manylion y cyfarfod PACT nesaf..

Mae'r cyfarfod nesaf yn dal i gael ei drefnu ar hyn o bryd. Gwiriwch eto’n fuan am ragor o wybodaeth

Blog Newyddion

  • Cuppa with a Copper
    A community scheme, launched by PCSOs Sara Edwards and Katie Andrews from the Neighbouring Policing Team at Bridgend Police Station, is causing a stir with locals in the Bridgend area.
Link to home page