Croeso i Ourbobby.com – ein hardal, ein heddlu, ein llais

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd yn Heddlu De Cymru

OurBobby.com Hafan

Cefn Glas

Beth sy'n digwydd mewn cyfarfod PACT?
Mae cyfarfodydd PACT yn gyfle i 'r gymuned gael dweud ei dweud am yr hyn sy'n peri'r mwyaf o bryder iddynt hwy yn eu hardal. Rydych yn ein helpu i greu darlun cywir o'r hyn sydd mewn gwirionedd yn digwydd yn lleol. Caiff y problemau sy'n codi eu trafod ac archwilir atebion. O blith y materion a godir yn y cyfarfod a'r materion a godir gan y Swyddog Cymdogaeth, byddwn yn penderfynu ar dair blaenoriaeth.

Beth yw blaenoriaethau PACT?
Problemau yr ydym yn ceisio eu datrys mewn partneriaeth o fewn amser penodol yw blaenoriaethau PACT. Byddwn yn gweithio gyda gwahanol asiantaethau ac yn adrodd yn ôl yn y cyfarfod nesaf am y gwaith a wnaeth pob un ohonom i geisio eu datrys. Yn aml iawn cymysgedd o'r Heddlu, Awdurdod Lleol, sector preifat, sectorau gwirfoddol a'r gymuned sy'n datrys y problemau hyn. Chi fydd yn cael y gair olaf.

Ein cyfarfod PACT nesaf yw ...

There is no meeting currently planned.

Blaenoriaethau PACT y mis hwn yn Cefn Glas yw:

Caiff eich blaenoriaethau newydd eu hychwanegu'n fuan.

Link to home page