Croeso i Ourbobby.com – ein hardal, ein heddlu, ein llais

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd yn Heddlu De Cymru


Fi yw Peter Vaughan, Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru, a chroeso i einbobi.com.  Mae’r wefan hon yn darparu gwybodaeth am blismona cymdogaeth, gan roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein gwaith partneriaeth o fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, troseddu a phroblemau eraill rydych chi wedi dweud wrthyf sydd bwysicaf.Mae fy swyddogion a'm staff yn broffesiynol, yn bositif ac yn falch iawn o’ch gwasanaethu.  Rydym oll am fod y gorau posib am wrando, deall ac ymateb i’ch anghenion, a Chadw De Cymru’n Ddiogel.


Adobe Flash Player was not detected, to view the interactive features of this page please install Flash. Alternatively use the links below to access the main local authority information.
 

Dysgwch am einbobi.com

  • Cysylltu â’ch swyddog cymdogaeth lleol.
  • Gweld dyddiad, amser a lleoliad y cyfarfod PACT nesaf.
  • Gweld y blaenoriaethau y penderfynwyd arnynt yn y cyfarfod PACT diwethaf, a’r canlyniadau.

Gofynnwch i'r Heddlu

  • Gyda chwestiwn am blismona? Cliciwch ar y logo isod am atebion i gwestiynau a holir yn aml
Gofynnwch i'r Heddlu

Newyddion

  • The South Wales Police News Feed is temporarily unavailable.
 

Nid yw einbobi.com yn disodli galwad fry, mae yma i'n cynortthwyo ni i fynd i'r afael ag anghenion cymunedau.
Os byddwch angenm riportio achos brys galwch 999