Croeso i Ourbobby.com – ein hardal, ein heddlu, ein llais

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd yn Heddlu De Cymru

OurBobby.com Hafan

Oriau Agor Gorsaf Heddlu

Mae Gorsaf Heddlu Pen-y-bont ar Ogwr wedi'i lleoli yng nghanol y dref.  Mae'r orsaf ar agor o 8am tan 12 , 7 niwrnod yr wythnos.

Y cyfeiriad yw:
Gorsaf Heddlu Pen-y-bont ar Ogwr
Stryd Bracla
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 1BZ
Gwybodaeth hygyrchedd:
Mynediad i gadeiriau olwynion, cownter isel, drysau mynediad awtomatig a dolen wrando.

We also have two mobile police stations. Please check to see when they are in your area.

Caiff unrhyw newidiadau i'r oriau agor eu diweddaru ar y wefan hon, a bydd hefyd arwyddion yn y gorsafoedd i'ch hysbysu pryd y byddant ar agor nesaf.  Gallwch hefyd gysylltu â'r gorsafoedd uchod drwy ffonio'r rhif ffôn pan nad yw'n fater brys -101.

Mewn argyfyngau ffoniwch 999.
Cysylltwch â'ch swyddog lleol ag unrhyw ymholiadau.

Link to home page