Croeso i Ourbobby.com – ein hardal, ein heddlu, ein llais

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd yn Heddlu De Cymru

OurBobby.com Hafan

Taclo – R - Taclau

Taclo'r Taclau - Cynorthwywch i Ddatrys Troseddau Lleol

Mae Taclo'r Taclau yn elusen annibynnol DU gyfan sy’n gweithio i atal troseddau.  Mae Taclo'r Taclau yn gweithio i chi, eich teulu a'ch cymuned.  Ffoniwch Taclo'r Taclau, yn ddienw, ar 0800 555 111 a dywedwch yr hyn a wyddoch wrthym, nid pwy ydych chi.

Cliciwch ar y ddolen hon i fynd i dudalen chwilio lleol Taclo'r Taclau i weld os ydych chi'n adnabod un o'r bobl sy'n gyfrifol am gyflawni troseddau yn eich ardal.

Cliciwch ar y dolenni isod ar gyfer prif wefan Taclo'r Taclau, sy’n llawn cyngor a gwybodaeth.

Hefyd ceir ddolen ar gyfer Shadow CS, sy'n wefan ryngweithiol llawn hwyl wedi'i hanelu at bobl ifanc 11-16 oed.  Mae'n caniatáu i bobl ifanc gymryd rhan mewn trafodaethau am droseddu a phethau pob dydd sy'n effeithio arnynt.

Cliciwch ar y ddolen hon i fynd i dudalen chwilio lleol Taclo'r Taclau i weld os ydych chi'n adnabod un o'r bobl sy'n gyfrifol am droseddu yn eich ardal chi.

Link to home page