Croeso i Ourbobby.com – ein hardal, ein heddlu, ein llais

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd yn Heddlu De Cymru

OurBobby.com Hafan

Hygyrchedd

Beth yw hygyrchedd a pham y mae'n cyfrif?  Er mwyn bod yn hygyrch rhaid i wefan Heddlu De Cymru fod yn hawdd ei defnyddio a’i deall ar gyfer cymaint o ymwelwyr â phosibl. Rydym yn cydymffurfio â chanllawiau Lefel A Consortiwm y We Fyd Eang (W3C) ar gyfer hygyrchedd ac rydym wedi ymrwymo i wella. W3C web accessibility initiative

Maint testun a lliw

A allaf newid maint ffontiau a lliwiau'r wefan? Gallwch. Efallai y gall hyn fod yn ddefnyddiol i chi os ydych yn brin eich golwg, a bod angen ffontiau mwy arnoch neu liwiau cyferbyniad uchel. Gallwch newid maint, arddull a lliw y ffont a dewis lliw arall ar gyfer dolenni. Gallwch hefyd newid lliwiau'r cefndir a'r blaendir.

Sut allaf wneud hynny ar gyfrifiadur personol?  Os ydych yn defnyddio Internet Explorer ar gyfrifiadur personol, dewiswch y ddewislen ‘View’ ar frig eich ffenest . Er mwyn newid maint y ffont sgroliwch i lawr a dewiswch ‘Text Size’. Er mwyn anwybyddu'r lliwiau ffont a chefndir dewiswch ‘Internet Options’ o'r ddewislen ‘Tools’ ar frig y ffenest. Ar y tab ‘General’ y ffenest sy'n ymddangos cliciwch y botwm ‘Accessibility’. Bydd hyn yn mynd â chi at ddewislen lle y gallwch ddewis anwybyddu'r modd y fformatir y dudalen. Yna dychwelwch i'r ddewislen ‘Internet Options’ a defnyddiwch y botymau ‘Colours’ a ‘Fonts’ a gosodwch eich hoff ddewisiadau.

Ar gyfer porwyr eraill cyfrifiaduron personol ewch i'ch ffeil ‘help’ yn eich porwr i gael cyfarwyddiadau ynglŷn â sut i gynyddu maint eich testun.

Sut allaf newid maint y testun ar gyfrifiadur Apple Mac?  O Internet Explorer dewiswch ‘Preferences’ o’r ddewislen ‘Edit’ ar frig y ffenest. Oddi yno cliciwch ar ‘Web content’ a dad-diciwch y dewis ‘Show style sheets’. Yna dychwelwch at y rhestr ‘preferences a dewiswch ‘Web browser’. Yna cliciwch ar ‘Language/font’ a dewiswch y maint sydd ei angen arnoch.

Ar gyfer porwyr eraill seiliedig ar MAC cyfeiriwch at ffeil ‘help’ eich porwr am gyfarwyddyd ar sut i gynyddu maint y testun.

Gwe-lywio bysellfwrdd

A oes rhaid i mi ddefnyddio llygoden i we-lywio gwefan Heddlu De Cymru?  Nac Oes. Defnyddiwch eich bysellau saeth i sgrolio i fyny neu i lawr y dudalen. Gallwch ddefnyddio eich bysell Tab i symud rhwng y dolenni a gwasgu bysell ‘Return’ neu ‘Enter’ i ddewis un. Er mwyn dychwelyd i'r dudalen flaenorol defnyddiwch y fysell ‘Backspace’.

Pam nad ydych yn defnyddio bysellau mynediad gwefan i we-lywio ar wefan Heddlu De Cymru?  Ar y cam hwn rydym yn teimlo os byddem yn cyflwyno bysellau mynediad y gallent wrthdaro â llwybrau byr yr ydych eisoes yn eu defnyddio ar eich cyfrifiadur a gallent hefyd effeithio ar ddefnydd meddalwedd cynorthwyol.

Lawrlwytho dogfennau

Pa fformatau y caiff dogfennau lawrlwythadwy eu darparu ynddynt?  Darperir dogfennau lawrlwythadwy ar wefan Heddlu De Cymru mewn fformat PDF, Microsoft Word a fformat Testun Cyfoethog (RTF)

Beth os nad oes gennyf y meddalwedd i agor y ddogfen?  Mae gan y rhan fwyaf o gyfrifiaduron eisoes y meddalwedd i agor fformatau’r dogfennau hyn. Os nad oes gennych Adobe Acrobat Reader (ar gyfer darllen dogfennau PDF) mae ar gael o'r wefan Adobe. Cymorth Adobe Acrobat (dolen allanol)

Sut y gallaf gadw dogfennau ar fy nghyfrifiadur?  Os oes gennych gyfrifiadur personol, cliciwch fotwm de’r llygoden ar y ddolen i'r ddogfen. Os ydych yn defnyddio Macintosh, daliwch fotwm y llygoden i lawr dros y ddolen. Yn y ddau achos bydd naidlen yn ymddangos. Sgroliwch i lawr ar hyd y ddewislen a chliciwch ar 'Save target as'. Fe ofynnir i chi wedyn i ddewis ffolder ar eich cyfrifiadur lle gallwch gadw’r ddogfen

Hygyrchedd PDF

A oes unrhyw beth y gallaf ei wneud i wneud dogfennau PDF yn fwy hygyrch?  Darperir gwybodaeth ddefnyddiol am wasanaethau er mwyn gwneud dogfennau Acrobat yn fwy hygyrch ar wefan Adobe. Gallwch hefyd ddod o hyd i ragor ar ein tudalen Cymorth i Weld PDF

Link to home page