Croeso i Ourbobby.com – ein hardal, ein heddlu, ein llais

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd yn Heddlu De Cymru

OurBobby.com Hafan

Plismona sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd

Plismona sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd

Mae’n ymwneud â;

  • Gwneud i bob cysylltiad gyfrif
  • Ysbrydoli hyder
  • Gwneud yn siŵr fod anghenion Dinasyddion yn rhan annatod o ddarparu
  • Cyfrifoldeb staff yr heddlu
  • Ymrwymiad i Ansawdd Gwasanaeth
  • Ymdrin â Chwynion
  • Byddwn yn GWRANDO.

 

Os hoffech wybod mwy am Blismona sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd (fersiwn cryno) cliciwch yma

Link to home page