Croeso i Ourbobby.com – ein hardal, ein heddlu, ein llais

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd yn Heddlu De Cymru

OurBobby.com Hafan

Preifatrwydd ac Ymwadiad

Privacy & Cookie Policy

Caiff unrhyw wybodaeth a roddir i Heddlu De Cymru gan ddefnyddwyr drwy'r wefan hon ei thrin yn gyfrinachol ac ni chaiff ei datgelu i drydydd parti oni bai ei bod yn ofynnol i wneud hynny gan y gyfraith.

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon ystyrir eich bod wedi deall ac yn cytuno i gynnwys y datganiad hwn.

Lle bo angen darparu data personol i'n galluogi i roi gwasanaeth penodol i'r defnyddiwr caiff y manylion a gesglir eu defnyddio dim ond at ddibenion plismona

Mae rhai adrannau o'r wefan hon yn gofyn am wybodaeth bersonol yn wirfoddol; er enghraifft i roi adborth am ein gwefan. Mae darparu’r wybodaeth hon yn ddewisol ac fe gaiff hynny ei wneud yn glir ar ddechrau pob adran berthnasol, fel ag y bydd defnydd bwriedig unrhyw wybodaeth a ddarperir.

 

Link to home page