Croeso i Ourbobby.com – ein hardal, ein heddlu, ein llais

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd yn Heddlu De Cymru

OurBobby.com Hafan

The Police Band

Police Band

Band a Drymiau Heddlu De Cymru

 

‘Gweithio yn y Gymuned’

 

Hanes

Sefydlwyd Band a Drymiau yr Heddlu yn 1981 a dros y blynyddoedd maent wedi chwarae i nifer o gynulleidfaoedd amrywiol yn ardal De Cymru. Maent hefyd wedi darparu cerddoriaeth gorymdeithio ar gyfer nifer o orymdeithiau, carnifalau a digwyddiadau ffurfiol.
Mae Band yr Heddlu bellach yn rhyngwladol enwog ac wedi perfformio yn Ffrainc, Gwlad Belg a Malta i ddathlu ymgiliad Dunkirk yn 1940 a rhyddid i Ogledd Ffrainc/Gwlad Belg yn 1944.
Nod Band yr Heddlu yw ymgysylltu â chymunedau De Cymru ar bob cyfle a dod ag aelodau o’r timau plismona cymdogaeth lleol gyda hwy.
Mae aelodau’r Band yn cynnwys Swyddogion Heddlu sy’n dal i weithio neu wedi ymddeol, Staff yr Heddlu a gwirfoddolwyr o’r gymuned.

 

Digwyddiadau

Mae’r Band yn cael cefnogaeth drwy grant bychan blynyddol oddi wrth Awdurdod yr Heddlu, gan godi arian ychwanegol eu hunain drwy gynnal digwyddiadau. Mae band yr Heddlu yn croesawu ceisiadau iddynt ddod i gymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol yn y dyfodol, ac ni fyddant yn codi tâl os oes modd osgoi gwneud. Fodd bynnag, oherwydd cyfyngiadau ariannol fe fydd, ar adegau, rhaid codi tâl ar gyfer treuliau am y dydd.
Mae pwyllgor yn delio gyda’r holl geisiadau am eu presenoldeb ac oherwydd y  galw mawr amdanynt rydym yn argymell i unrhyw geisiadau gael eu cyflwyno misoedd o flaen llaw.
 
Mae pob aelod yn cynnal safonau uchel iawn o ran ymddygiad a dawn gerddorol. Mae rhai o uchafbwyntiau’r band yn cynnwys perfformio ar y BBC ar ‘Blue Peter’, ‘Plant mewn Angen’ a ‘Songs of Praise’.
 
Os teimlwch y byddai eich cymuned yn elwa o gael ymweliad gan ‘Band yr Heddlu’ a chael cefnogaeth eich tîm plismona cymdogaeth, cysylltwch â:
 
Mr Steve Gorwill,
Pencadlys Heddlu De Cymru,
Pen-y-bont ar Ogwr.

 

 

Link to home page