Croeso i Ourbobby.com – ein hardal, ein heddlu, ein llais

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd yn Heddlu De Cymru

OurBobby.com Hafan

Maesteg Area

Inspector
Arolygydd Paul Thomas

Fi yw Arolygydd Sector ardal Maesteg.  Mae’r ardal yn ddaearyddol fawr, ac yn lled wledig o ran natur.  Mae'n ymestyn o Abercynffig yn ne’r sector i Faesteg yn y gogledd, ac yn cynnwys Cwm Garw, Cwm Ogwr a Chwm Llynfi.  

Mae prif orsaf y sector ym Maesteg.  Fodd bynnag, mae swyddogion wedi’u lleoli yng ngorsafoedd heddlu Caerau, Abercynffig a Phontycymer hefyd.  Mae pob gorsaf yn gartref i dîm plismona cymdogaeth penodol o gwnstabliaid a swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu o dan arolygaeth rhingyll tîm.  

Ein nod yw lleihau troseddu a mynd i’r afael â materion o bryder drwy gyfrwng y broses PACT, a thrwy hynny wella ansawdd bywyd ar gyfer pewswylwyr y sector, a sicrhau fod yr ardal maent yn byw ynddi yn fwy diogel, heb ofn troseddu.

Maesteg Area

Pa ardal mae awdurdod Maestegyn ei chwmpasu?

Mae Maesteg yn cynnwys yr ardlaoedd o Abercynffig i Faesteg, gan gynnwys Cwm Garw, Cwm Ogwr a Chwm Llynfi.

Chwiliwch am eich cymdogaeth (Ward) mewn Maesteg
Rhowch eich cod post neu dref

Dod o hyd i'ch cymdogaeth (Ward) yn y rhestr isod

 
Link to home page