Croeso i Ourbobby.com – ein hardal, ein heddlu, ein llais

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd yn Heddlu De Cymru

OurBobby.com Hafan

Cardiff University

Cardiff University

Beth sy'n digwydd mewn cyfarfod PACT?
Mae cyfarfodydd PACT yn gyfle i 'r gymuned gael dweud ei dweud am yr hyn sy'n peri'r mwyaf o bryder iddynt hwy yn eu hardal. Rydych yn ein helpu i greu darlun cywir o'r hyn sydd mewn gwirionedd yn digwydd yn lleol. Caiff y problemau sy'n codi eu trafod ac archwilir atebion. O blith y materion a godir yn y cyfarfod a'r materion a godir gan y Swyddog Cymdogaeth, byddwn yn penderfynu ar dair blaenoriaeth.

Beth yw blaenoriaethau PACT?
Problemau yr ydym yn ceisio eu datrys mewn partneriaeth o fewn amser penodol yw blaenoriaethau PACT. Byddwn yn gweithio gyda gwahanol asiantaethau ac yn adrodd yn ôl yn y cyfarfod nesaf am y gwaith a wnaeth pob un ohonom i geisio eu datrys. Yn aml iawn cymysgedd o'r Heddlu, Awdurdod Lleol, sector preifat, sectorau gwirfoddol a'r gymuned sy'n datrys y problemau hyn. Chi fydd yn cael y gair olaf.

Ein cyfarfod PACT nesaf yw ...

There is no meeting currently planned.

Blaenoriaethau PACT y mis hwn yn Cardiff University yw:

  1. Materion Parcio
  2. Sglefrfyrddio/Beicio/Llafnrolio
  3. Materion Parcio

Y 3 cyfarfod PACT diwethaf oedd

There were no meetings found.

Blog Newyddion

  • Student Volunteers attachment with Scenes of Crime Unit
    South Wales Police Student Volunteers are embarking on an exciting attachment this month with our Scenes of Crime unit. Each student will be working a daily attachment with one of the CSI staff, to see how they go about their daily business and to learn a
Link to home page