Croeso i Ourbobby.com – ein hardal, ein heddlu, ein llais

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd yn Heddlu De Cymru

OurBobby.com Hafan

Buttrills

Os ydych am arbed amser yn dod o hyd i'ch ward cliciwch ar y botwm isod a'r tro nesaf y byddwch yn ymweld â'r wefan cliciwch y cysylltiad 'Ymweld â'm Ward' ar y dudalen hafan

Mae ward Buttrills yn cwmpasu

Officer
Fi yw person cyswllt ward Buttrills :
PCSO Kate Johnston
Ffôn: 07584 003710
E-bost: Kate.Johnston@south-wales.pnn.police.uk
Cyfeiriad: Barry Police Station Gladstone Road Barry CF63 1TD

Darperir rhifau ffôn symudol fel y gallwch siarad â'ch swyddog lleol am faterion lleol, nid ar gyfer riportio troseddau neu ddigwyddiadau. Defnyddiwch y rhifau ar ben y dudalen hon i hysbysu'r heddlu am droseddau a digwyddiadau. Parhewch i ddefnyddio rhif 999 mewn argyfwng.

Manylion y cyfarfod PACT nesaf..

Mae'r cyfarfod nesaf yn dal i gael ei drefnu ar hyn o bryd. Gwiriwch eto’n fuan am ragor o wybodaeth

PACT Priorities

To view information on the priorities click the link. The current priorities are:

  1. Priority 1
    Aflonyddu cyffredinol gan ieuenctid heb fod â chysylltiad ag alcohol
    Location:

[ Edrych Archifau Blaenoriaeth PACT ]

Beth yw cyfarfodydd PACT a beth yw blaenoriaethau PACT

Link to home page