Croeso i Ourbobby.com – ein hardal, ein heddlu, ein llais

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd yn Heddlu De Cymru

OurBobby.com Hafan

Llangynwyd

Os ydych am arbed amser yn dod o hyd i'ch ward cliciwch ar y botwm isod a'r tro nesaf y byddwch yn ymweld â'r wefan cliciwch y cysylltiad 'Ymweld â'm Ward' ar y dudalen hafan

Mae ward Llangynwyd yn cwmpasu

Officer
Fi yw person cyswllt ward Llangynwyd :
PCSO Brian Cooper
Ffôn: 07825 420720
E-bost: Brian.Cooper2@south-wales.pnn.police.uk
Cyfeiriad: Maesteg Police Station, Commercial Street, Maesteg, CF34 9HJ

Darperir rhifau ffôn symudol fel y gallwch siarad â'ch swyddog lleol am faterion lleol, nid ar gyfer riportio troseddau neu ddigwyddiadau. Defnyddiwch y rhifau ar ben y dudalen hon i hysbysu'r heddlu am droseddau a digwyddiadau. Parhewch i ddefnyddio rhif 999 mewn argyfwng.

Manylion y cyfarfod PACT nesaf..

Dyddiad:
30/06/2015
Venue:

Lleoliad:


[ Gweler manylion cyfarfodydd PACT ]
Link to home page