Croeso i Ourbobby.com – ein hardal, ein heddlu, ein llais

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd yn Heddlu De Cymru

OurBobby.com Hafan

Cardiff University

Cardiff University

Beth sy'n digwydd mewn cyfarfod PACT?
Mae cyfarfodydd PACT yn gyfle i 'r gymuned gael dweud ei dweud am yr hyn sy'n peri'r mwyaf o bryder iddynt hwy yn eu hardal. Rydych yn ein helpu i greu darlun cywir o'r hyn sydd mewn gwirionedd yn digwydd yn lleol. Caiff y problemau sy'n codi eu trafod ac archwilir atebion. O blith y materion a godir yn y cyfarfod a'r materion a godir gan y Swyddog Cymdogaeth, byddwn yn penderfynu ar dair blaenoriaeth.

Beth yw blaenoriaethau PACT?
Problemau yr ydym yn ceisio eu datrys mewn partneriaeth o fewn amser penodol yw blaenoriaethau PACT. Byddwn yn gweithio gyda gwahanol asiantaethau ac yn adrodd yn ôl yn y cyfarfod nesaf am y gwaith a wnaeth pob un ohonom i geisio eu datrys. Yn aml iawn cymysgedd o'r Heddlu, Awdurdod Lleol, sector preifat, sectorau gwirfoddol a'r gymuned sy'n datrys y problemau hyn. Chi fydd yn cael y gair olaf.

Ein cyfarfod PACT nesaf yw ...

There is no meeting currently planned.

Blaenoriaethau PACT y mis hwn yn Cardiff University yw:

 1. Materion Parcio
 2. Sglefrfyrddio/Beicio/Llafnrolio
 3. Materion Parcio

Y 3 cyfarfod PACT diwethaf oedd

There were no meetings found.

Blog Newyddion

 • Letting Boards survey
  The City of Cardiff Council intends to apply for controls over residential letting boards in the Cathays and Plasnewydd wards of the city. They would like your views on the issue of residential letting boards and would be very grateful if you could comple
 • HMO Licensing Operation
  On Wednesday 11th July we ran a large multi-partnership event in Cathays. The operation was surrounding work on HMO (House of Multiple Occupancy) Licensing in the Cathays area. From 1st July 2010, owners of Houses in Multiple Occupation (HMO) in the Catha
 • Student Volunteers attachment with Scenes of Crime Unit
  South Wales Police Student Volunteers are embarking on an exciting attachment this month with our Scenes of Crime unit. Each student will be working a daily attachment with one of the CSI staff, to see how they go about their daily business and to learn a
Link to home page