Welcome to Ourbobby.com - our area, our police, our say.

Partnerships and Communities together in South Wales Police.

OurBobby.com Home

Bridgend Local Authority

Commander

Helo, fi yw Joe Ruddy, T/Comander yr Heddlu ar gyfer siroedd Pen-y-bont ar Ogwr a'r Bro Morgannwg.  Rwy'n falch iawn eich bod wedi cymryd yr amser i ymweld ag 'einbobi.com' bod gennych ddiddordeb yn y modd y gallwch chi helpu i wella ansawdd bywyd pawb sy’n byw yn yr ardal hon yn Ne Cymru, sy'n ymfalchïo yn ei chymunedau.  Mae’r wefan hon yn rhoi cyfle i chi ddylanwadau ar blismona yn eich ardal ac i gydweithio â ni er mwyn sicrhau bod y Sir yn parhau yn lle diogel i fyw, gweithio ac ymweld ag ef.

Fel tîm ymroddedig o swyddogion Heddlu, staff Heddlu a swyddogion cymorth cymunedol yr Heddlu, rydym am wrando ar eich barn a gwneud ein gorau glas i gynnig y gwasanaeth plismona rydych ei eisiau ac yn ei haeddu.

Bridgend Local Authority


What area does the Bridgend Local Authority Cover?

Mae'r ardal hon yn cynnwys Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sy'n cynnwys Porthcawl a Maesteg.  Mae'r ardal wedi'i lleoli rhwng Castell-nedd Port Talbot a Bro Morgannwg.

Search for your neighbourhood (Ward) in Bridgend
Enter your post code or town

Find your neighbourhood (Ward) from the list below

 
Link to home page