Welcome to Ourbobby.com - our area, our police, our say.

Partnerships and Communities together in South Wales Police.

OurBobby.com Home

Cardiff Local Authority

Commander
Chief Superintendent Davies

Helo!   Fi yw Prif Uwcharolygydd Belinda Davies, Comander Rhanbarth Caerdydd.   Mae’n bleser gen i’ch croesawu i dudalennau Caerdydd einbobi.com.   Mae Caerdydd yn lle gwych i fyw ac i fagu teulu ynddo, ac rwy’n hynod falch o wasanaethu cymunedau Caerdydd.   Drwy weithio gyda’m cydweithwyr rydym am wneud Caerdydd yn un o’r dinasoedd mwyaf diogel yn y DU.   Gallaf sicrhau ein hymroddiad ac y byddwn yn ymdrechu i ddeall eich anghenion a datrys y problemau sy’n achosi pryder i chi.   Drwy weithio gyda’n gilydd gallwn wneud Caerdydd yn lle mwy diogel i fyw ac i weithio ynddo, ac i ymweld ag ef.

Cardiff Local Authority


What area does the Cardiff Local Authority Cover?

Mae Caerdydd yn ffinio ag ardal wledig Bro Morgannwg i’r gorllewin, dinas Casnewydd i’r dwyrain, cymoedd de Cymru i’r gogledd ac Aber Hafren a Môr Hafren i’r de.  Mae’r Afon Taf yn rhedeg drwy ganol y ddinas, ac yn ogystal â’r Afon Elai maent yn llifo i lyn dŵr croyw Bae Caerdydd.  Mae trydedd afon, y Rhymni, yn llifo drwy ddwyrain y ddinas yn uniongyrchol i Aber Hafren.

Search for your neighbourhood (Ward) in Cardiff
Enter your post code or town

Find your neighbourhood (Ward) from the list below

 
Link to home page